Liverpool ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่า กัปตัน Jordan Henderson ได้ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, ระยะเวลาสัญญายาวจนถึงปี 2025

Liverpool ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่า กัปตัน Jordan Henderson ได้ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, ระยะเวลาสัญญายาวจนถึงปี 2025

• เรื่องน่าสนใจ •