เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของราชวงค์อังกฤษ