เราได้ตัดตัวเลือก 10 ประตูที่ดีที่สุดจากทุกระดับในระหว่างเดือนดังกล่าว และคุณจะเป็นผู้ร่วมตัดสินหาประตูที่ชนะ

ชมวีดีโอทั้งหมดอีกครั้ง ก่อนร่วมโหวตได้ตามลิงก์